Meten & controleren

Meten
De aloude term “meten is weten” gaat zeker op voor het energieverbruik. Als u precies weet welk energieverbruik elk apparaat heeft, dan kunt u ook bepalen of dit zin heeft en kunt u maatregelen treffen.

Slimme meter
De slimme meter geeft het verbruik meerdere keren per uur door aan netwerkbeheer. Tot 2020 worden alle oude meters in Nederland vervangen door een intelligent exemplaar. Door het instaleren van speciale meetsystemen wordt het mogelijk om het verbruik van afzonderlijke apparaten te registreren. Elke 2 maanden wordt er opgave gedaan van het werkelijke verbruik en de kosten. Hierdoor is het resultaat van verbruiks beperkende maatregelen direct zichtbaar.

Smart Grid
Slimme meters maken Smart Grid mogelijk. Smart Grid (een slim energienetwerk) maakt het mogelijk om de pieken en dalen uit het netwerk af te vlakken en vraag en aanbod op lokaal niveau beter op elkaar af te stemmen. Dit is met name nodig doordat er steeds meer energie (zon en wind) lokaal wordt opgewekt. Overschotten aan zon en wind energie hebben direct invloed op de prijs van energie. Door het toepassen van ICT wordt er op bepaalde situaties gereageerd.

Collect Services kan voor uw specifieke situatie het beste energiemeetsysteem adviseren.